Những ai chưa từng đau khổ thì những kẻ ...

Những ai chưa từng đau khổ thì những kẻ ấy không bao giờ biết tận

Những ai chưa từng đau khổ thì những kẻ ấy không bao giờ biết tận hưởng hạnh phúc

Ugo Foscolo

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hạnh phúcđau khổ

Tiểu sử

Quốc gia: Italia
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 6/2/1778
Ngày mất: 10/9/1827
© 2012 Danh ngôn cuộc sống