Nhớ một người là cách trái tim nhắc nhở ...

Nhớ một người là cách trái tim nhắc nhở rằng bạn yêu người ấy.

Nhớ một người là cách trái tim nhắc nhở rằng bạn yêu người ấy.
-
Missing someone is your heart’s way of reminding you that you love him.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống