Nhìn thấy là tin tưởng, nhưng cảm nhận là ...


Nhìn thấy là tin tưởng, nhưng cảm nhận là sự thật.
-
Seeing's believing, but feeling's the truth.

Thomas Fuller

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

niềm tinsự thật

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661
© 2012 Danh ngôn cuộc sống