Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nhiều người tưởng họ đang suy nghĩ, trong ...


Nhiều người tưởng họ đang suy nghĩ, trong khi họ thực ra chỉ đang sắp xếp lại định kiến của mình.
-
A great number of people think they are thinking when they are merely rearranging their prejudices.

William James

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

suy nghĩ

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà tâm lý học
Ngày sinh: 11/1/1842
Ngày mất: 26/8/1910

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống