Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nhiều người nhận được lời khuyên, ít ...


Nhiều người nhận được lời khuyên, ít người được lợi từ nó.
-
Many receive advice, few profit by it.

Publilius Syrus

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Syria
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày mất: 43 AD

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống