Nhiều người nghĩ mình đi mua lạc thú, trong ...


Nhiều người nghĩ mình đi mua lạc thú, trong khi thực ra đang bán mình cho nó.
-
Many a man thinks he is buying pleasure, when he is really selling himself to it.

Benjamin Franklin

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đam mêlạc thú

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790
© 2012 Danh ngôn cuộc sống