Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nhiều người nghĩ mình đi mua lạc thú, trong ...


Nhiều người nghĩ mình đi mua lạc thú, trong khi thực ra đang bán mình cho nó.
-
Many a man thinks he is buying pleasure, when he is really selling himself to it.

Benjamin Franklin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đam mêlạc thú

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790
© 2012 Danh ngôn cuộc sống