Nhiều người muốn trở lên vĩ đại không ...


Nhiều người muốn trở lên vĩ đại không sẵn sàng làm việc để làm cho cho điều đó thành sự thật!
-
Many people who want to be great aren't willing to do the work to make it possible!

Zig Ziglar

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việc

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 6/11/1926
Ngày mất: 28/11/2012
© 2012 Danh ngôn cuộc sống