Nhiều người đi câu cả cuộc đời mà ...


Nhiều người đi câu cả cuộc đời mà không biết cái mình nhắm đến không phải là cá.
-
Many men go fishing all of their lives without knowing that it is not fish they are after.

Henry David Thoreau

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lý tưởngmục đích

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 12/7/1817
Ngày mất: 6/5/1862
© 2012 Danh ngôn cuộc sống