Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nhiều người đi câu cả cuộc đời mà ...


Nhiều người đi câu cả cuộc đời mà không biết cái mình nhắm đến không phải là cá.
-
Many men go fishing all of their lives without knowing that it is not fish they are after.

Henry David Thoreau

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lý tưởngmục đích

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 12/7/1817
Ngày mất: 6/5/1862
© 2012 Danh ngôn cuộc sống