Nhiệt huyết thiếu đi tri thức chỉ là lửa ...


Nhiệt huyết thiếu đi tri thức chỉ là lửa thiếu đi ánh sáng.
-
Zeal without knowledge is fire without light.

Thomas Fuller

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661
© 2012 Danh ngôn cuộc sống