Nhiệm vụ cao quý của âm nhạc là chiếu ...


Nhiệm vụ cao quý của âm nhạc là chiếu sáng vào những cõi sâu thẳm trong trái tim con người.
-
It is music's lofty mission to shed light on the depths of the human heart.

Robert Schumann

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

âm nhạc

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 8/6/1810
Ngày mất: 29/7/1856
© 2012 Danh ngôn cuộc sống