Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nhiệm vụ cao quý của âm nhạc là chiếu ...


Nhiệm vụ cao quý của âm nhạc là chiếu sáng vào những cõi sâu thẳm trong trái tim con người.
-
It is music's lofty mission to shed light on the depths of the human heart.

Robert Schumann

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

âm nhạc

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 8/6/1810
Ngày mất: 29/7/1856
© 2012 Danh ngôn cuộc sống