Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nhạy cảm quá mức là sự thể hiện của ...


Nhạy cảm quá mức là sự thể hiện của cảm giác thấp kém.
-
Exaggerated sensitiveness is an expression of the feeling of inferiority.

Alfred Adler

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tính cách

Tiểu sử

Quốc gia: Áo
Nghề nghiệp: Bác sĩ
Ngày sinh: 7/2/1870
Ngày mất: 28/5/1937
© 2012 Danh ngôn cuộc sống