Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nhà thơ là giác quan, triết gia và trí tuệ ...


Nhà thơ là giác quan, triết gia và trí tuệ của nhân loại.
-
Poets are the sense, philosophers the intelligence of humanity.

Samuel Beckett

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nghệ thuậttrí tuệ

Tiểu sử

Quốc gia: Iceland
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 13/4/1906
Ngày mất: 22/12/1989
© 2012 Danh ngôn cuộc sống