Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nhà thơ là giác quan, triết gia và trí tuệ ...


Nhà thơ là giác quan, triết gia và trí tuệ của nhân loại.
-
Poets are the sense, philosophers the intelligence of humanity.

Samuel Beckett

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nghệ thuậttrí tuệ

Tiểu sử

Quốc gia: Iceland
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 13/4/1906
Ngày mất: 22/12/1989

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Chất lượng của khoảng khắc mới là quan trọng, không phải số ngày, hay số sự kiện, hay số người tham gia.

Ralph Waldo Emerson

© 2012 Danh ngôn cuộc sống