Nhà cách mạng thành công trở thành chính ...


Nhà cách mạng thành công trở thành chính khách, còn không thành công thì trở thành tội phạm.
-
The successful revolutionary is a statesman, the unsuccessful one a criminal.

Erich Fromm

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chính trị

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà tâm lý học
Ngày sinh: 23/3/1900
Ngày mất: 18/3/1980
© 2012 Danh ngôn cuộc sống