Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nguyên lý sâu xa nhất trong bản tính con ...


Nguyên lý sâu xa nhất trong bản tính con người là sự khao khát được tán thưởng.
-
The deepest principle in human nature is the craving to be appreciated.

William James

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

con ngườibản chất

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà tâm lý học
Ngày sinh: 11/1/1842
Ngày mất: 26/8/1910
© 2012 Danh ngôn cuộc sống