Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nguyên lý sâu xa nhất trong bản tính con ...


Nguyên lý sâu xa nhất trong bản tính con người là sự khao khát được tán thưởng.
-
The deepest principle in human nature is the craving to be appreciated.

William James

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

con ngườibản chất

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà tâm lý học
Ngày sinh: 11/1/1842
Ngày mất: 26/8/1910
© 2012 Danh ngôn cuộc sống