Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nguy hiểm sinh ra ngay từ khi sự sống bắt ...


Nguy hiểm sinh ra ngay từ khi sự sống bắt đầu.
-
As soon as there is life there is danger.

Ralph Waldo Emerson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sống chếtnguy hiểm

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống