Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nguy hiểm nhất là đứng trước bò, sau ...


Nguy hiểm nhất là đứng trước bò, sau ngựa và ở cạnh người ngu.

Ngạn ngữ Nga

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nguy hiểm

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống