Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nguy hiểm chính trong đời là bạn có thể ...


Nguy hiểm chính trong đời là bạn có thể đã quá thận trọng.
-
The chief danger in life is that you may take too many precautions.

Alfred Adler

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Áo
Nghề nghiệp: Bác sĩ
Ngày sinh: 7/2/1870
Ngày mất: 28/5/1937
© 2012 Danh ngôn cuộc sống