Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nguồn tri thức duy nhất là kinh ...


Nguồn tri thức duy nhất là kinh nghiệm.
-
The only source of knowledge is experience.

Albert Einstein

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

kinh nghiệmtri thức

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Ngày sinh: 14/3/1879
Ngày mất: 18/4/1955

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Chất lượng của khoảng khắc mới là quan trọng, không phải số ngày, hay số sự kiện, hay số người tham gia.

Ralph Waldo Emerson

© 2012 Danh ngôn cuộc sống