Nguồn sức mạnh lớn nhất thế giới là ...


Nguồn sức mạnh lớn nhất thế giới là tuổi trẻ và vẻ đẹp của người phụ nữ.
-
The world's biggest power is the youth and beauty of a woman.

Chanakya

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 370 BC
Ngày mất: 283 BC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống