Nguồn gốc của nỗi buồn còn gì hơn là ...


Nguồn gốc của nỗi buồn còn gì hơn là sự yếu đuối của tâm hồn? Cái gì cho nỗi buồn sức mạnh nếu không phải là mong muốn tìm lời giải thích? Hãy tranh đấu đi, và nỗi buồn biến mất khi ngươi tấn công.
-
What is the source of sadness, but feebleness of the mind? What giveth it power but the want of reason? Rouse thyself to the combat, and she quitteth the field before thou strikest.

Akhenaton

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tâm hồnsức mạnh

Tiểu sử

Quốc gia: Ai Cập
Nghề nghiệp: Tổng thống
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Câu trả lời ngắn nhất là hành động.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống