Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người trung thực có thể bị truy nã, nhưng ...


Người trung thực có thể bị truy nã, nhưng không thể bị làm mất danh dự.

Voltaire

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 21/11/1694
Ngày mất: 30/5/1778
© 2012 Danh ngôn cuộc sống