Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người trí thức giải quyết rắc rối; bậc ...


Người trí thức giải quyết rắc rối; bậc anh tài ngăn chặn rắc rối.
-
Intellectuals solve problems, geniuses prevent them.

Albert Einstein

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khó khăntri thức

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Ngày sinh: 14/3/1879
Ngày mất: 18/4/1955

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống