Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người trẻ tuổi nghĩ người già là những ...

Người trẻ tuổi nghĩ người già là những kẻ dại khờ - nhưng người già

Người trẻ tuổi nghĩ người già là những kẻ dại khờ - nhưng người già biết người trẻ tuổi là những kẻ dại khờ.
-
The young people think the old people are fools - but the old people know the young people are fools.

Agatha Christie

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tuổi trẻngu dốt

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 15/9/1890
Ngày mất: 12/1/1976
© 2012 Danh ngôn cuộc sống