Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người thiếu khôn ngoan là người đứng ...


Người thiếu khôn ngoan là người đứng trong tiệm bán dù suốt trận mưa.

Ngạn ngữ Anh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khôn ngoan

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống