Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người tài làm điều có thể. Thiên tài thì ...


Người tài làm điều có thể. Thiên tài thì làm điều phải làm.
-
Talent does what it can, and genius does what it must.

Edward Bulwer-Lytton

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tài năngthiên tài

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 18/1/1873

Danh ngôn cùng tác giả

© 2012 Danh ngôn cuộc sống