Người ta thường không nhận ra những ...

Người ta thường không nhận ra những khoảng khắc thực sự quan trọng trong đời

Người ta thường không nhận ra những khoảng khắc thực sự quan trọng trong đời cho tới khi quá muộn.
-
One doesn't recognize the really important moments in one's life until it's too late.

Agatha Christie

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thời gian

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 15/9/1890
Ngày mất: 12/1/1976
© 2012 Danh ngôn cuộc sống