Người ta thường cẩn thận với tiền bạc ...


Người ta thường cẩn thận với tiền bạc của mình hơn là các nguyên tắc của mình.
-
A man is usually more careful of his money than he is of his principles.

Ralph Waldo Emerson

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882
© 2012 Danh ngôn cuộc sống