Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người ta không tốt hay xấu chỉ vì một ...

Người ta không tốt hay xấu chỉ vì một hành động.

Người ta không tốt hay xấu chỉ vì một hành động.
-
A man is not good or bad for one action.

Thomas Fuller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống