Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người ta không mua vì lý do hợp lý. Họ mua ...


Người ta không mua vì lý do hợp lý. Họ mua vì lý do tình cảm.
-
People don't buy for logical reasons. They buy for emotional reasons.

Zig Ziglar

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

kinh doanh

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 6/11/1926
Ngày mất: 28/11/2012

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống