Người ta không mua vì lý do hợp lý. Họ mua ...


Người ta không mua vì lý do hợp lý. Họ mua vì lý do tình cảm.
-
People don't buy for logical reasons. They buy for emotional reasons.

Zig Ziglar

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

kinh doanh

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 6/11/1926
Ngày mất: 28/11/2012
© 2012 Danh ngôn cuộc sống