Người ta không lúc nào thành thực hơn khi ...


Người ta không lúc nào thành thực hơn khi nhận mình là kẻ dối trá.
-
A man is never more truthful than when he acknowledges himself a liar.

Mark Twain

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

dối trá

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 30/11/1835
Ngày mất: 21/4/1910
© 2012 Danh ngôn cuộc sống