Người ta không được trả lương vì có ...

Người ta không được trả lương vì có đầu và tay, mà vì sử dụng

Người ta không được trả lương vì có đầu và tay, mà vì sử dụng chúng.
-
A man is not paid for having a head and hands, but for using them.

Elbert Hubbard

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lao động

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 19/6/1856
Ngày mất: 7/5/1915
© 2012 Danh ngôn cuộc sống