Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người ta không bao giờ hết nói hết về ...


Người ta không bao giờ hết nói hết về Thượng đế cũng như về người mẹ.

Ngạn ngữ Ấn Độ

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

mẹ

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống