Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người ta hiếm khi thành công nếu không làm ...


Người ta hiếm khi thành công nếu không làm điều mình thấy vui thích.
-
People rarely succeed unless they have fun in what they are doing.

Dale Carnegie

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

niềm vuithành công

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 24/11/1888
Ngày mất: 1/11/1955

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống