Người ta đến với âm nhạc để quên đi ...


Người ta đến với âm nhạc để quên đi điều phiền muộn: không phải đó cũng là một dạng lừa dối hay sao?
-
People come to music to seek oblivion: is that not also a form of deception?

Claude Debussy

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 22/8/1862
Ngày mất: 25/3/1918
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Trong trò chơi của cuộc sống, trước khi bạn nhận được bất cứ cái gì, bạn phải cho đi một thứ gì đó!

Zig Ziglar

© 2012 Danh ngôn cuộc sống