Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người ta có thể rất thông minh hoặc sở ...


Người ta có thể rất thông minh hoặc sở hữu những kỹ năng có ích, nhưng nếu họ không tin vào chúng, họ sẽ không thực sự làm việc chăm chỉ.

Mark Zuckerberg

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chăm chỉcông việc

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Danh nhân
Ngày sinh: 14/5/1984
© 2012 Danh ngôn cuộc sống