Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người ta biết tuổi già đến đi khi bắt ...


Người ta biết tuổi già đến đi khi bắt đầu trông giống như bố mình.
-
A man knows when he is growing old because he begins to look like his father.

Gabriel Garcia Marquez

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Colombia
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 6/3/1928
© 2012 Danh ngôn cuộc sống