Người ta biết tuổi già đến đi khi bắt ...


Người ta biết tuổi già đến đi khi bắt đầu trông giống như bố mình.
-
A man knows when he is growing old because he begins to look like his father.

Gabriel Garcia Marquez

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Colombia
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 6/3/1928
© 2012 Danh ngôn cuộc sống