Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người sáng tác chính bản thân mình thông ...


Người sáng tác chính bản thân mình thông thái hơn người sáng tác một cuốn sách.
-
He that composes himself is wiser than he that composes a book.

Benjamin Franklin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

bản thân

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790
© 2012 Danh ngôn cuộc sống