Người phụ nữ giống như trà túi lọc. Họ ...


Người phụ nữ giống như trà túi lọc. Họ chỉ biết sức mạnh (chất đậm đà) của mình khi bỏ vào trong nước sôi.
-
A woman is like a tea bag. She only knows her strength when put in hot water.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

phụ nữsức mạnh

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống