Người phụ nữ có thể tự tạo công việc ...

Người phụ nữ có thể tự tạo công việc cho mình là người phụ nữ

Người phụ nữ có thể tự tạo công việc cho mình là người phụ nữ sẽ có được danh vọng và vận mệnh.
-
The woman who can create her own job is the woman who will win fame and fortune.

Amelia Earhart

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Phi công
Ngày sinh: 24/6/1897
Ngày mất: mất tích 2/7/1937

Danh ngôn cùng tác giả

© 2012 Danh ngôn cuộc sống