Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người nói với vợ mình tất cả những ...


Người nói với vợ mình tất cả những điều mình biết thực chất chẳng biết được bao nhiêu.
-
He knows little, who will tell his wife all he knows.

Thomas Fuller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

gia đình

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661
© 2012 Danh ngôn cuộc sống