Người nói với vợ mình tất cả những ...


Người nói với vợ mình tất cả những điều mình biết thực chất chẳng biết được bao nhiêu.
-
He knows little, who will tell his wife all he knows.

Thomas Fuller

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

gia đình

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661
© 2012 Danh ngôn cuộc sống