Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người ngồi trong bóng râm ngày hôm nay là ...


Người ngồi trong bóng râm ngày hôm nay là nhờ đã trồng cây từ lâu về trước.
-
Someone's sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago.

Les Brown

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cảm ơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Thầy giáo
Ngày sinh: 17/2/1945
© 2012 Danh ngôn cuộc sống