Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người nghèo không phải người có ít mà là ...


Người nghèo không phải người có ít mà là người muốn nhiều.
-
He is not poor that hath not much, but he that craves much.

Thomas Fuller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nghèo khóước muốn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661
© 2012 Danh ngôn cuộc sống