Người nào nói dối không có trái tim trong ...


Người nào nói dối không có trái tim trong trắng, và không thể nấu súp ngon.
-
Anyone who tells a lie has not a pure heart, and cannot make a good soup.

Beethoven

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tính cách

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 17/12/1770
Ngày mất: 26/3/1827

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống