Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người nào không biết giận là người dại. ...

Người nào không biết giận là người dại. Người nào không muốn giận là người

Người nào không biết giận là người dại. Người nào không muốn giận là người khôn.

Ngạn ngữ Anh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giận dữkhôn ngoan

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống