Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người nào dám lãng phí một giờ đồng hồ ...

Người nào dám lãng phí một giờ đồng hồ hãy còn chưa phát hiện ra

Người nào dám lãng phí một giờ đồng hồ hãy còn chưa phát hiện ra giá trị của cuộc sống.
-
A man who dares to waste one hour of time has not discovered the value of life.

Charles Darwin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thời giangiá trị

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà khoa học
Ngày sinh: 12/2/1809
Ngày mất: 19/4/1882

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Không có cuộc sống bất tử, chỉ có những sự nghiệp bất tử.

Ngạn ngữ Nga

© 2012 Danh ngôn cuộc sống