Người nào dám lãng phí một giờ đồng hồ ...

Người nào dám lãng phí một giờ đồng hồ hãy còn chưa phát hiện ra

Người nào dám lãng phí một giờ đồng hồ hãy còn chưa phát hiện ra giá trị của cuộc sống.
-
A man who dares to waste one hour of time has not discovered the value of life.

Charles Darwin

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thời giangiá trị

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà khoa học
Ngày sinh: 12/2/1809
Ngày mất: 19/4/1882
© 2012 Danh ngôn cuộc sống