Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người nào có sức khỏe là có hy vọng và ...

Người nào có sức khỏe là có hy vọng và người nào có hy vọng

Người nào có sức khỏe là có hy vọng và người nào có hy vọng là có tất cả.

Ngạn ngữ Ả rập

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hy vọng

Tiểu sử

Quốc gia: Saudi Arabia
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Đời sống có hạn mà sự học thì vô hạn.

Trang Tử

© 2012 Danh ngôn cuộc sống