Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người mà không học khác gì mò mẫm trong ...


Người mà không học khác gì mò mẫm trong đêm.

Tục ngữ Việt Nam

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

học tập

Tiểu sử

Quốc gia: Việt Nam
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống