Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người làm khoa học là triết gia ...


Người làm khoa học là triết gia tồi.
-
The man of science is a poor philosopher.

Albert Einstein

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

triết lý

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Ngày sinh: 14/3/1879
Ngày mất: 18/4/1955

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống