Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người lạc quan có thể thấy ánh sáng ở ...

Người lạc quan có thể thấy ánh sáng ở nơi tăm tối, nhưng tại sao

Người lạc quan có thể thấy ánh sáng ở nơi tăm tối, nhưng tại sao kẻ bi quan cứ phải chạy tới thổi tắt nó?
-
An optimist may see a light where there is none, but why must the pessimist always run to blow it out?

Rene Descartes

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lạc quanbi quan

Tiểu sử

Quốc gia: Italia
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 31/3/1596
Ngày mất: 11/2/1650
© 2012 Danh ngôn cuộc sống