Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Người không hy vọng điều tốt đẹp không ...


Người không hy vọng điều tốt đẹp không sợ hãi điều xấu xa.
-
He that hopes no good fears no ill.

Thomas Fuller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hy vọng

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống